websikehealthcheck

Határértékek

Az ózon emberi expozíció szempontjából biztonságos koncentrációját egészségügyi és biztonsági előírások szabályozzák. A megengedett szintek olyan tényezőktől függően változhatnak, mint az expozíció időtartama és az adott környezet (például munkahely, környezeti levegő minősége, beltéri környezet). Íme néhány általános irányelv:

  1. **Munkahelyi biztonsági és egészségügyi hatósági (OSHA) szabványok:**    – Az OSHA megszabta a megengedett expozíciós határértéket (PEL) az ózonra a munkahelyen. A 8 órás idővel súlyozott átlagos (TWA) expozíciós határ 0,1 ppm (ppm).
  1. **A Nemzeti Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Intézet (NIOSH) ajánlásai:**    – A NIOSH alacsonyabb koncentrációt javasol a foglalkozási expozícióhoz, az ajánlott expozíciós határérték (REL) 0,1 ppm 8 órás TWA-hoz.
  1. **A Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) szabványai:**    – Az EPA nemzeti környezeti levegőminőségi szabványokat (NAAQS) állított fel a talajközeli ózonra a lakosság védelme érdekében. A 8 órás átlagos standard 0,070 ppm.
  1. **Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) iránymutatásai:**    – A WHO levegőminőségi irányelveket ad, az ózon esetében pedig azt javasolják, hogy az 1 órás átlagos koncentráció ne haladja meg a 100 µg/m³-t (kb. 0,05 ppm).